WiadomościObradował Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przeznaczyli 680 tys. zł pomocy finansowej dla gmin w tworzeniu świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, 2,4 mln zł dla powiatu cieszyńskiego na przebudowę drogi oraz głosowali nad wnioskiem o odwołanie wicemarszałka Sławomira Kowalskiego.
Atuty Śląskiego w EURO 2012

„Śląsk dysponuje mocnymi argumentami za organizacją Euro 2012. Należą do nich istniejący stadion, dobrze rozwinięta sieć dróg i autostrad oraz bogate i piękne tradycje sportowe” – stwierdził minister sportu Tomasz Lipiec po zapoznaniu się ze stanem przygotowań Stadionu Śląskiego do organizacji Euro 2012.

Koleją na lotnisko

Przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego podpisali z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania połączenia kolejowego łączącego Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej