Od Włodka Lubańskiego, polskiej gwiazdy futbolu, do Euro 2012 na Śląskim

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Narodowy Stadion Śląski GMP 2012 (foto: GMP) Narodowy Stadion Śląski GMP 2012 (foto: GMP) Narodowy Stadion Śląski (foto: Piotr Oles) Stadion Śląski rok 2008 Poland 2 : Czech Pepublic 1 (foto: Jacek Kozyra) Stadion Śląski rok 2006 Poland 2 : Portugal 1 (foto: Marek Karch) Stadion Śląski rok 2005 Poland 3 : Austria 2 (foto: Marek Karch) Stadion Śląski rok 2001 Poland 1 : Ukraine 1 (foto: Agencja Przegląd Sportowy) Stadion Śląski rok 1993 Poland 1 : England 1 (foto: Zygmunt Wieczorek) Stadion Śląski rok 1973 Poland 2 : England 0 (foto: PAP) Stadion Śląski rok 1969 Poland 2 : Netherlands 1 (foto: Zygmunt Wieczorek)