Opuszczanie konstrukcji linowej na Stadionie Śląskim jeszcze nie dzisiaj

Komunikat Mostostalu Zabrze Holding S.A.

Z uwagi na konieczność opracowania i uzgodnienia szeregu niezbędnych procedur postępowania dla każdej czynności składającej się na operację opuszczania konstrukcji linowej na Stadionie Śląskim do chwili obecnej operacja ta nie została rozpoczęta. Złożoność oraz bezprecedensowy charakter zadania sprawiają, że również do chwili obecnej nie jest jeszcze znana kompletna sekwencja jego przebiegu.

Wszelkie czynności jakie na obecnym etapie są wykonywane na budowie prowadzone są wg odrębnych procedur wymuszonych stanem awarii.

W ostatnich dniach dokonano przeglądu lin oraz przeprowadzono kolejne analizy statyczno-wytrzymałościowe.

O możliwym terminie rozpoczęcia operacji opuszczania powiadomimy w stosownym czasie.

Mostostal Zabrze - Holding S.A.