Bieżąca sytuacja na Stadionie Śląskim

Komunikat Mostostalu Zabrze Holding SA

Na Stadionie Śląskim trwają przygotowania do drugiej fazy opuszczania konstrukcji linowej. Po pierwszej fazie, która zakończyła się w 32 tygodniu, w ubiegłym zdemontowana została część jednego z pękniętych zacisków łączących liny promieniowe dachu z jego wewnętrznym pierścieniem rozciąganym. Dalszy demontaż będzie możliwy po opuszczeniu całej konstrukcji do poziomu bieżni stadionu. Plany zakładają, że druga faza opuszczania konstrukcji linowej dachu, zakończona demontażem uszkodzonych elementów potrwa do końca września. Po zakończeniu drugiej fazy zdemontowane, uszkodzone zaciski zostaną przekazane do wybranej instytucji w celu przeprowadzenia badań specjalistycznych. Aktualnie ustalany jest szczegółowy zakres tych badań.

Roboty realizowane w chwili obecnej na placu budowy obejmują montaż nowych siłowników, niezbędnych do przeprowadzenia drugiej fazy opuszczania konstrukcji linowej dachu. Nowy zestaw siłowników, cechujących się dłuższym skokiem, ma na celu przyspieszenie operacji opuszczania. W ostatnich dniach na budowę dostarczono konstrukcję pomocniczą niezbędną do przeprowadzenia montażu tych siłowników.

Mostostal Zabrze Holding SA