Awaria na Śląskim pod lupą ekspertów

Województwo śląskie zawarło umowę na wykonanie ekspertyzy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Ma ona ustalić przyczyny awarii do jakiej doszło na Stadionie Śląskim

Analiza dokumentacji projektowej i badania laboratoryjne elementów wchodzących w skład konstrukcji zadaszenia to tylko część ekspertyzy, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny awarii budowlanej, do której doszło w lipcu br. w trakcie podnoszenia konstrukcji linowej zadaszenia Stadionu Śląskiego.

Jej wykonanie zostało zlecone w związku z postanowieniem wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. Zakres ekspertyzy ma obejmować m.in. analizę dokumentacji projektowej, w tym wykonawczej i warsztatowej, a także badania laboratoryjne niszczące i nieniszczące elementów wchodzących w skład konstrukcji zadaszenia.

Eksperci rozpoczęli już prace. Po zakończeniu pierwszej fazy opuszczania konstrukcji linowej dachu Stadionu Śląskiego wykonawca przekazał do Instytutu Techniki Budowlanej zdemontowany fragment jednego z dwóch zniszczonych uchwytów łączących liny promieniowe dachu z jego wewnętrznym pierścieniem. Element ten ma być poddany specjalistycznym badaniom nieniszczącym. Pozostałe procedury badawcze zostaną wdrożone po zdemontowaniu i dosłaniu pozostałych uszkodzonych elementów.

Prace ekspertów powinny zakończyć się do 15 listopada br.