Stadion Śląski - prace nie ustają

Na Stadionie Śląskim trwają cały czas prace m.in. przy budowie dróg i kanalizacji zewnętrznej. Prowadzone są także roboty w obrębie trybuny wschodniej i zachodniej, jak i przy promenadzie trybuny zachodniej. W miarę możliwości technicznych prowadzone się także prace związane z funkcją lekkoatletyczną na arenie głównej.

Cały czas trwają ekspertyzy mające wyjaśnić przyczyny awarii, do jakiej doszło w lipcu br. podczas podnoszenia konstrukcji linowej zadaszenia Stadionu Śląskiego. Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził już badania nieniszczące uszkodzonych wtedy elementów oraz sześciu dodatkowych (losowo wybranych) z pozostałych klem. Przeprowadzono też badania nieniszczące lin. Trwa analiza dokumentacji. Wszelkie procedury badawcze uzgadniane są pomiędzy stronami (inwestor, wykonawca, ITB) po to, by rzetelnie ocenić zaistniałą sytuację.

Następnym koniecznym krokiem są badania niszczące, które polegają na pobraniu próbek z uszkodzonych elementów i poddaniu ich testom na m.in. rozciągalność, łatwość zginania i twardość.

Ze względu na wagę badań i ich dużą dokładność, uzyskanie ostatecznej ekspertyzy potrwa do 15 grudnia.