Wiadomości
Śląskie Euro 2012

Zaprezentowano stan bazy sportowej, harmonogram prac przy wykonaniu zadaszenia widowni stadionu oraz realizację zobowiązań wynikających z podpisania umowy stadionowej pomiędzy Województwem Śląskim, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej w Warszawie i Federacją Ukrainy w Kijowie